Ref:
Date:
Location:
Photographer:

Mitä on akupunktio ja miten se toimii

Akupunktio on hoitomuoto, joka pohjautuu erilaiseen näkemykseen kuin länsimaalainen lääketiede. Akupunktio, mukaan luettuna yrttilääkintä, on kehittynyt kauan sitten varsin erilaisessa kulttuurissa, mutta silti sitä harjoitetaan yhä tänäkin päivänä. Sen hoitofilosofia pohjautuu vanhoihin kiinalaisiin lääketieteen teksteihin ja julkaisuihin, jotka ovat olleet kiinalaisen lääketieteen perustana jo vuosituhansien ajan.

Työni akupunkturistina on hoitaa potilasta eikä niinkään sairautta. Hoito perustuu siihen tosiasiaan, että ihmiskeho, niinkuin mikä tahansa ekosysteemi, on itseään hoitava ja ravitseva kokonaisuus. Ollessaan tasapainossa, sillä on mahdollisuus ylläpitää terveyttä koko elinajan. Oireet ja sairaudet ilmaantuvat, kun kehon luonnollinen toiminta häiriintyy. Lähestymistapa on hoitaa kokonaisuutta tasapainon löytämiseksi. Hoitaminen tarkoittaa elimistön saamista tilaan, jossa se on jälleen kykenevä toimimaan niinkuin sen kuuluukin toimia. Usein on hyvä keskittyä tiettyyn konkreettiseen vaivaan tai tapaan hoitaa, mutta se nähdään aina osana kokonaisuutta.

En voisi tehdä työtäni luottamatta siihen tosiasiaan, että luonto hoitaa itse itsensä. Toisin sanoen, ihmisen elimistö haluaa toimia, kuten se on suunniteltukin. Tämä on fakta, johon jokaisen hoidon täytyy pohjautua.
Ajatellaan esimerkiksi kirurgia. Hän ei voisi olla kovin menestynyt työssään ilman luottamusta siihen, että haava paranee lopulta itsestään.
Tai ajatellaan puutarhuria, joka mahdollistaa parhaat olosuhteet kasvavalle sadolle. Siemenet on kylvettävä oikeaan aikaan. Täytyy ottaa huomioon maaperä, valo, vesi sekä lämpötila. Kun kaikki nämä on otettu huomioon, hänen täytyy luottaa siihen, että luonto hoitaa osuutensa sille luontaisella tavalla. Vuodenaikojen on tultava oikeaan aikaan ja oikeassa järjestyksessä. Lämpötilan ja sateen määrän täytyy olla tietyssä suhteessa, jotta sato kasvaa.
Lisää tietoa kohdassa: Hoitofilosofiani

...............

What is acupuncture and how does it work?

Acupuncture is a form of treatment that is based on a different worldview than western medicine. Acupuncture, together with Herbal medicine, has evolved a long time ago in a culture different from ours. And yet this form of treatment is still practiced today.
Its treatment philosophy is based on ancient Chinese medical texts that have been the fundamental doctrinal source for Chinese medicine for more than two millennia.

My job as an acupuncturist is to treat the patient as opposed to treating the disease.
Treatment is based on the fact that the human organism, just like any eco-system, is a self-nourishing system that is able to maintain itself for a lifetime when in relative balance. Symptoms and pathology arise when there is a disturbance in the natural function.
The approach is to treat the whole in order to reestablish the natural function of its parts. Healing then means to enable the organism to function again as it is meant to function. It is often useful to focus on a certain aspect or part of the whole, but the part is always seen in relation to the whole.
I could not do my work if I could not rely on the fact that nature takes care of itself. In other words, the human organism “wants” to function by design. This is a fact that any type of treatment must rely on.

Take the example of a surgeon. He or she could not perform a successful surgery without relying on the fact that the wound heals by itself.
Or think of a gardener who creates the right conditions for the crop to grow. The seeds must be brought out at the right time. Conditions like soil, light, water, temperature must be taken into consideration. When all this is done, he must rely that nature works as usual. The seasons must come in the proper time and order. Temperature and the amount of rain must be within certain parameters so that the crop will grow.
More details see: Hoitofilosofiani