Ref:
Date:
Location:
Photographer:

Hoitofilosofiani

Hoitofilosofiani
Näkökulmastani käsin on turha yrittää hoitaa sairautta erillisenä osana ihmisestä. Oire tai sairaus on merkki siitä, että elimistö ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Oireen luonne ohjaa löytämään syvemmällä olevan syyn. Kun syy on selvillä, hoitosuunnitelma selkenee.
Esimerkki: Kuvittele tulevasi huoneeseen, jonka lattia on märkä. Saat mopin ja kuivaat lattian. Nyt lattia on kuiva. Tämä on oireen hoitoa ja se on tehokasta. Mutta kuvittele saapuvasi huoneeseen seuraavana päivänä ja lattia on taas märkä. Voit toistaa saman hoidon ja mopata lattian kuivaksi, mutta voit ihmetellä, miksi lattia oli jälleen märkä. Päätät kuitenkin löytää syyn siihen, miksi lattia oli taas märkä ja huomaat katossa reiän, josta sadevesi valuu sisään. Voit päättää laittaa lattialle ämpärin suojataksesi lattiaa ja se on parempi kuin kuivata lattia mopilla päivittäin. Mutta lopulta haluat korjata katon. Katon korjaaminen tarkoittaa syyn hoitamista ja oireen häviämistä, ja lattian kuivaaminen on tarpeetonta.

Lääkinnän muoto, joka ei tunnista oireen olevan alkuperäisen syyn ilmenemismuoto, ei voi hoitaa kuin oireen tasolla. Ja kuten yllä olevassa esimerkissä todetaan, niin oireen hoitaminen ja syyn hoitamatta jättäminen vaatii oireen jatkuvaa hoitamista. Mahdollisesti esille tulee yhä pahenevia oireita, joita reikä katossa aiheuttaa.

Akupunktio hoitaa energeettisesti, toisin kuin moderni lääketiede, jonka lähestymistapa on biokemiallinen.
Akupunktiossa käytämme neuloja tietyissä akupunktiopisteissä säädelläksemme Qin virtausta kehossa. Qi tarkoittaa energiaa sen laajimmassa merkityksessä. Se sisältää myös elimistön fyysisiä aspekteja kuten verta, selkäydin nestettä, hormoneja, nivelnestettä sekä ruoansulatunesteitä. Jopa kudokset, elimet sekä tunteet ja ajatukset ovat osa Qitä.
Modernissa terminologiassa aine on vain energian toinen muoto. Toisin sanoen, aine on paikallisesti tiivistynyttä energiaa. Lääkinnällinen hoito vaatii tietyn lääkeaineen ottamista esim. suun, -ihon, ja/ tai veren kautta. Lääkeaine vaikuttaa aineenvaihdunnan kautta biokemiallisella tasolla.
Akupunktiohoidon aikana ohuet neulat asetetaan strategisiin pisteisiin, joiden kautta saadaan vaikutus ulottumaan potilaan elimistön energeettiseen rakenteeseen. Tämän näkökulman kautta on mahdollista hoitaa ihmistä fyysisellä, -psyykkisellä sekä henkisellä tasolla.

Miten tämä toimii käytännössä?
Kun tarkastelemme ihmistä, niin akupunkturisti tunnistaa samat sisäelimet jotka ovat tulleet tutuiksi länsimaalaisen anatomian kautta.
Me puhumme Maksan Qi:stä, Munuaisten Qi:stä, Keuhkojen Qi:stä jne. Kiinalainen lääketiede omaa energeettisen, ei niinkään fyysisen näkökulman elimiin ja elimistöön; esim. puhuttaessa Munuaisesta tai Maksasta ei tarkoiteta pelkästään fyysistä elintä, vaan käsite nähdään osana laajempaa kokonaisuutta. Maksan Qi:stä puhuttaessa nähdään sen vaikutus koko elimistön toimintaan, ei ainoastaan sen fyysinen perustehtävä. Ymmärretään sen osuus kokonaisvaltaisesti. Siihen sisältyy kaikki kudokset, josta se vastaa sekä kaikki Maksaan liittyvät kanavat (meridiaanit). Diagnoosi tehdään sitä periaatetta noudattaen, että jokainen “yksikkö”, kuten esim. Maksan yksikkö, on vastuussa tietyistä kudoksista ja tietyistä kehon toiminnoista. Koko kehon kattava meridiaaniverkosto peittää tietyt alueet kehosta, ulkoisesti ja sisäisesti. Se tarkoittaa, että jos ongelma esiintyy tietyssä kudoksessa tai tietyssä osassa kehoa, akupunkturisti tietää “kuka” on vastuussa sen asianmukaisesta toiminnasta. Silloin voidaan löytää yhteys siihen, missä oireen syy on. Toisin sanoen, oireen tyyppi ja sijainti johdattaa taustalla olevan syyn luo.

Akupunktio-kanavissa virtaa Qi. Näitä kanavia kutsutaan myös meridiaaneiksi. Meridiaaneilla sijaitsee akupunktiopisteitä, jotka liittyvät tiettyihin elimiin ja kehon toimintoihin. Näiden pisteiden kautta akupunkturisti pääsee ihmisen elimistön energeettiseen järjestelmään. Kun ymmärretään, miten meridiaanit ja niihin liittyvät pisteet liittyvät toisiinsa, voidaan tiettyjä pisteitä käyttämällä saada keho palautumaan normaaliin toimintaan. Näin saadaan oireet katoamaan.

“The unique property of Acupuncure points is their ability, with stimulation, to restore our memory of original nature.” – Lonny S. Jarett, Nourishing Destiny.

...............

Treatment philosophy

From my point of view it is futile to attempt to treat the disease as separate from the individual who is at dis-ease.
A symptom or disease is a sign that the organism as a whole is not functioning properly. The nature of the symptom guides us to find the underlying cause. When the cause is known, the cure is found.

Example: Imagine you come into your room and the floor is wet. So you go get a mop and wipe the floor. Now the floor is no longer wet. This is a symptom treatment. And it is effective. The floor is now dry. Now imagine you enter your room the next day and there is water on the floor again in the same spot. You can repeat the same treatment, and dry the floor again. But you may wonder why the same condition appeared again. So you decide to find the reason for this repeated symptom, and eventually you look up and see that there is a hole in the roof and rainwater is leaking onto your floor. You may decide to place a bucket under the hole to protect your floor, and this is better than wiping the floor after every rainfall. But eventually you want to fix the roof. Fixing the roof means you remove the cause of the symptom. Once you have removed the cause, the symptom will disappear and symptom treatment is no longer necessary.

A form of medicine that does not recognize the symptom as a pointer to the underlying cause is not able to achieve more than treatment on a symptom level. And as illustrated in the example above, as long as the cause is not removed the symptoms are likely to persist, requiring continuous treatment. At least after every rainfall. And eventually there will arise worse symptoms and other problems caused by the hole in the roof.

Acupuncture is an energetic form of medicine, as opposed to the modern pharmaceutical/biochemical approach.
In acupuncture we use needles to regulate the flow of “Qi” in the body. Qi means energy in the widest sense of the word. It includes also the more physical aspects of the organism such as blood, cerebrospinal fluid, hormones, synovial fluid, digestive juices. Even tissues and organs as well as emotions, feelings and thoughts are forms of Qi.
In modern terminology, matter is just another form of energy. We can say that matter/substance is a local condensation of an all-pervading energy pattern.
Pharmaceutical medicine requires the ingestion or injection of certain substances which will then affect on a biochemical level within the human organism.
During an acupuncture treatment thin needles are inserted at strategic points to affect the energetic structure of the patient's organism.
In this way it is possible to work on the physical as well as the mental and emotional aspects of the human being.


So how does this work in practice?
When looking at the human being the acupuncturist recognizes the same internal organs we are familiar with from western anatomy.
We talk about the Qi of the Liver, the Kidney Qi, the Lung Qi etc. However, since Chinese Medicine has an energetic rather than physical point of view, the concept of Liver or Kidney is not limited to the physical organ alone. Rather the Liver Qi is seen as a functional unit and the concept of Liver Qi includes the physical organ as well as all its functions throughout the organism, all the body tissues it is responsible for, as well as the whole network of channels (meridians) related to liver. Diagnosis is based on the principle that each “department” such as for example the “liver department” is responsible for certain tissues as well as certain bodily functions. Also, each of the meridian networks covers specific areas of the body, internally and externally. That means that if a symptom occurs in a certain tissue, or in a certain area of the body, or if a certain function is compromised, the acupuncturist knows “who” is responsible for proper function. We can then make a connection to where the cause of the dysfunction is. In other words, the type and location of the symptom points us to the underlying cause.

Acupuncture channels flow along specific pathways and are called Meridians. On the Main Meridian associated with its organ are acupuncture points.
These points give the acupuncturist access to the energetic functional system of the organ. Understanding how all systems are interrelated, the proper application of needles to the points will bring the system back to its normal function and the symptoms will disappear.

“The unique property of Acupuncture points is their ability , with stimulation, to restore our memory of original nature.” – Lonny S. Jarett, Nourishing Destiny