Ref:
Date:
Location:
Photographer:

Yleisimmät kysymykset / FAQ

K: Kuinka monta hoitokertaa tarvitaan?
V: Tähän on vaikea vastata yleisellä tasolla, sillä jokainen tapaus on erilainen. Yleinen sääntö on, että mitä pitempään oireet ovat vaivanneet, sitä kauemmin niiden hoitaminen kestää.
Esimerkiksi: Jäykkä niskä ja jännitystä hartioissa. Jos oireet ovat ilmaantuneet muutamaa päivää aiemmin kylmän ja vedon takia, yksikin hoitokerta voi riittää. Mutta jos potilas on kärsinyt kyseisestä vaivasta pitkään ja tilanne on edennyt krooniseen tulehdustilaan, voi vaivan hoitaminen kestää pitempään ja tarvitaan useampia hoitokertoja.
Jokainen tapaus on erilainen ja sama oire voi olla eri syiden aiheuttama. Hoidan potilasta, en pelkästään oiretta. Monta eri tekijää on otettava huomioon, kuten ikä, yleinen terveydentila, lääketieteellinen historia sekä potilaan tämänhetkinen elämän tilanne.

K: Kuinka usein tarvitsee tulla hoitoon?
V: Suuri osa hoitamistani potilaista kärsivät pitkäaikaisista kroonisista ongelmista, jotka vaativat enemmän kuin yhden hoitokerran. Tyypillinen hoitoväli on noin kaksi viikkoa. Jos kyseessä on akuutti kipu ja/tai uniongelmat, voi olla tarpeen tehdä hoito noin kerran viikossa tai useamminkin, kunnes kipu on helpottanut tai potilas on saanut avun uniongelmiin. Näin siksi, että on haasteellista toipua, jos on kipua tai potilas ei saa nukuttua öisin. Jotkut potilaat tulevat hoitoon muutaman kerran vuodessa, esim. allergiakauden alussa tai tarpeen mukaan. Sopiva hoitoväli sovitaan yhdessä potilaan kanssa.

K: Voinko tulla hoitoon, jos saan muitakin hoitoja tai olen lääkityksellä?
V: Kokemukseni mukaan muiden hoitojen saaminen yhtäaikaa akupunktion kanssa ei ole este hoitoon hakeutumiselle. Monet potilaat tulevat vastaanotolleni sen takia, että lääkinnällinen hoito, jota he saavat, ei toimi. Toiset haluavat päästä turhista lääkkeistä eroon, sillä he saattavat kärsiä lääkityksen aiheuttamista sivuoireista. Hoitamalla syytä, voidaan päästä oireista eroon.

...............

Q: How many treatments are necessary?
A: This question is difficult to answer in general, because every case is different. The general rule is that the longer the condition has persisted, the longer it takes to resolve it.
Example: Stiff neck and tension in the shoulders. If the condition has started a few days ago because of a draft, often one treatment will be enough. If the patient has suffered from chronic inflammation of neck and shoulders for years, a series of treatments will be necessary.
Each case is different and the same symptom may be caused by different causes. I am treating the patient and not only the symptom. Many different factors must be taken into account, such as age, general health condition, medical history, medication, and current life situation of the patient.

Q: How frequently do I need to come for treatment?
A: Most patients I see present with chronic, long-term problems, which require more than one treatment. The usual treatment interval is about 2 weeks. In case of acute pain and/or sleeping problems it is useful to treat about once a week or even more often until the pain is relieved and/or the patient is able to sleep properly. The reason for this is that it is difficult to recover if the body is in pain and the patient is unable to sleep at night.

Q: Can I come for treatment if I am receiving other treatments or if I am on medication?
A: In my experience receiving other forms of treatment is not an obstacle for receiving acupuncture. Many of my patients come for treatment because the pharmacological treatment they are receiving does not work. Others wish to get rid of their medication because of the side effects they are experiencing. Many patients suffering from chronic conditions such as high blood pressure, digestive problems or allergies are required to take continuous medication as prescribed by their doctor. If the medication is discontinued, the symptoms usually return. This means that the symptoms are treated, but not the cause.